Thầy giáo Trần Phi Long tại lễ khai giảng năm học 2018-2019