Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Mã ngành, nghề:                5510201

Trình độ đào tạo:              Trung cấp 

Hình thức đào tạo:           Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:      Tốt nghiệp Trung học cơ sở, Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 

Thời gian đào tạo:            2 năm học

Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí giúp người học được trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản về gia công chế tạo các chi tiết cơ khí, đọc được các bản vẽ cơ khí, trình bày được các phương pháp gia công chế tạo chi tiết máy chính xác.

Thiết kế sản phẩm cơ khí, gia công các sản phẩm cơ khí trên các máy công cụ truyền thống hoặc các máy công cụ tiên tiến CNC, lắp đặt, bảo trì máy cơ khí nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiều vị trí việc làm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Rèn luyện người học có đạo đức tốt, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên có đủ trình độ kỹ thuật và năng lực thực hành bậc trung cấp, có tiềm năng phát triển, có thể thực hiện được nhiệm vụ của một kỹ thuật viên trung cấp, vận hành được các thiết bị cơ khí, chế tạo chi tiết máy, làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.

3.Nội dung chương trình:

 

I

Môn chung

12

255

94

148

13

 MH01

Giáo dục chính trị

2

30

15

13

2

 MH02

Pháp luật

1

15

9

5

1

 MH03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

 MH04

Giáo dục quốc phòng- an ninh

2

45

21

21

3

 MH05

Tin học

2

45

15

29

1

 MH06

Ngoại ngữ

4

90

30

56

4

 II

MH/MD chuyên môn

46

1290

300

944

43

1

Môn học, mô đun cơ sở

14

300

163

123

15

 MH07

Vật liệu cơ khí

2

45

24

19

2

 MH08

Vẽ kỹ thuật

2

45

18

25

2

 MH09

Autocad 

2

45

17

26

2

 MH10

Dung sai và đo lường kỹ thuật

1

30

20

8

2

 MH11

An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

1

15

11

3

1

 MH12

Công nghệ chế tạo máy

3

60

46

12

2

 MH13

Tiếng anh chuyên ngành

2

30

16

12

2

 MH14

Kỹ năng mềm 

1

30

11

18

2

2

Môn học, mô đun chuyên môn

32

990

137

821

28

 MĐ15

Nguội cơ bản

2

60

8

50

2

 MĐ16

Chế tạo phôi

2

60

12

43

2

 MĐ17

Thực hành hàn

4

120

15

99

6

 MĐ18

Thực hành tiện

4

120

21

94

5

 MĐ19

Thực hành phay

4

120

16

99

5

 MĐ20

Công nghệ CAD/CAM/CNC

3

60

26

30

4

 MĐ21

Thực hành CNC

5

120

28

88

4

 MĐ22

Điều khiển điện

3

60

15

43

2

 MĐ23

Thực tập doanh nghiệp 1

4

220

0

220

0

 MĐ24

Thực tập doanh nghiệp 2

4

220

0

220

0

TỔNG

60

1715

398

1257

58

 

 

                                   XƯỞNG GIA CÔNG CNC

                                    MÁY PHAY CNC

                               BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHAY HỆ FANUC 18-M

                                           MÁY TIỆN CNC 

Do nhu cầu doanh nghiệp tuyển dụng lao động về nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí đang được thu hút toàn quốc cũng như trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng nhiều, doanh nghiệp đầu tư hệ thống máy gia công tự động và các hệ thống điều khiển hiện đại vào sản xuất là xu thế tất yếu, nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí là nghề đáp được nhiều vị trí việc làm tại các doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp FDI hiện nay.

          Nhằm khai thác, phối hợp và huy động các nguồn lực xã hội để đào tạo nhân lực lao động trong giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo đã được xác định mục tiêu tại điều 4, thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/04/2022, cùng với đa dạng hóa nghề nghiệp trong nhà trường và chuyển đổi nghề nghiệp không thu hút tuyển sinh trong thời gian qua.