Lễ khai mạc kỳ thi: HT Trần Phi Long

Trưởng phòng đào tạo đọc quyết định:

Thi nghề Điện công nghiệp

Thi nghề công nghệ ô tô. Đ/c Lê Xuân Ý P. Trưởng phòng GDNN đến giám sát

Nghề may thời trang thi tốt nghiệp

Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn