LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ĐỒNG CHÍ HOÀNG PHÚC THÁI

Ngày 18/04/2023 sở Lao động TBXH trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh, về dự lễ và trao quyết định có đ/c Nguyễn Trí Lạc tỉnh ủy viên, Giám đốc sở LĐTBXH Hà Tĩnh, đ/c Đặng Văn Dũng phó giám đốc sở LĐTBXH, thị ủy Hồng Lĩnh có đ/c Lê Thành Đông bí thư thị ủy Hồng Lĩnh và các đ/c trong ban tổ chức thị ủy cùng về giữ lễ.

Đồng chí Nguyễn Trí Lạc Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Lao động TBXH Hà Tĩnh và đ/c Đặng Văn Dũng phó Giám đốc sở trao quyết định 

Đồng chí Lê Thành Đông bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh tặng hoa chúc mừng tân phó Hiệu trưởng

đ/c Lê Hữu Sỹ hiệu trưởng và đ/c Phan Thị Hoài đảng ủy viên tặng hoa chúc mừng

Trưởng phó phòng, khoa, trung tâm tặng hoa chúc mừng

Phòng Đào tạo- QS tặng hoa chúc mừng