Chương trình:

- Văn nghệ

- Chào cờ

- Phổ biến an toàn giao thông

- Phát biểu đơn vị tài trợ IPHONEDOC

- Tặng 100 mũ bảo hiểm

- chụp ảnh Lưu niệm

Yêu cầu: Học sinh mặc đồng phục áo trắng, đội xung kich mặc áo xanh tình nguyện

Thời gian: 6h45' tất cả học sinh có mặt đày đủ