Thầy Hoàng Phúc Thái tại lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ , tại Trường Đại Học SPKT Vinh, năm 2019

Tập thể BGH và cán bộ CNVC nhà trường có bó hoa tươi thắm chúc mừng thầy tại lễ bảo vệ.