Đơn vị Trường Trung Cấp Kỹ Nghệ Hà Tĩnh tham gia dự thi " THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM TOÀN QUỐC LẦN VI- 2019" với thiết bị : "Vát mép phôi hàn" của nhóm tác giả Nguyễn Thái Hà và Nguyễn Khắc Phấn:

Kết quả đạt giải khuyến khích và được TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP tặng Giấy Khen:

Được sự quan tâm của BGH nhà trường và tập thể cán bộ CNVC tạo mọi điều kiện để nhóm tác giả hoàn thành thiết bị tham gia dự thi. Được tham gia một sân chơi rất bổ ích mang tầm Quốc gia là vinh dự cho nhóm tác giả, nhóm tác giả được học hỏi rất nhiều và hứa sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp GDNN trong giai đoạn tới. Sau kì thi thiết bị được bổ sung vào thiết bị dạy học cho nghề Hàn.