Đại hội mẫu chi đoàn khối 12 năm học 2017-2018

Kéo co 26/3/2017

Thi bí thư chi đoàn giỏi 2016

Giải bóng chuyền 26/3