Hình ảnh hoạt động:

Học sinh thăm khu di tích ngã ba Đồng Lộc.

Thi rung chuông vàng An toàn giao thông.

Tặng quà nhân ngày thương binh liệt sĩ tai địa bàn P. Đậu Liêu ngày 27/7